Besök från Korea 23-24/1 2017

Trevligt med besök av elever och lärare från Korea! I två dagar gick de runt och i de olika klasserna, även på Sportcentrum där Micke hade idrott. Våra elever i åk 5 visade upp en dans och sedan fick vi se två av de koreanska flickorna dansa. Det visar sig att musik och dans inte skiljer sig så mycket åt mellan våra länder. Mycket lärorikt att få besök på detta sätt för oss personal och framför allt för våra elever som har fått nya vänner!